Traduceri autorizate & legalizate în limbile germană & engleză

Servicii şi termeni de colaborare

Termeni ai colaborării şi aspecte legale pentru traducerea documentelor:


Traduceri autorizate

Traducerile autorizate nu necesită legalizarea notarială a documentelor.

Traducerile autorizate poartă doar semnătura şi ştampila traducătorului.

Pentru începerea traducerii, chiar și a celor trimise pe mail, este necesară achitarea unui avans. Doar după prezentarea dovezii de plata se va începe traducerea iar dacă prezentarea dovezii întârzie, se va decala și termenul de predare a traducerii.

Această condiție nu poate fi negociată.

Informaţii necesare pentru efectuarea traducerii:

- limba în care urmează a fi tradus documentul sursă;

- numărul de exemplare al documentul final tradus;
- dacă documentul trebuie tradus integral sau în extras (cu detaliere)

Date necesare facturării:
Persoane fizice:

- nume și prenume al clientului, număr telefon, serie CI, CNP

Persoane juridice:
- numele firmei, numărul de la Registrul Comerțului, CUI/CIF, nume și număr telefon al delegatului cu CNP și serie CI.

Factura nu poate fi întocmită în lipsa acestor date. Acest lucru este valabil și pentru comenzile ferme.

Traducerile legalizate notarial

Legalizarea traducerilor trebuie să respecte cerințe legale obligatorii prevăzute de Legea nr. 36/1995 privind activitatea notarială. Ultimele modificări legislative privind legalizarea traducerilor le găsiți aici. În cazul transmiterii pe mail, cu prezentare ulterioară a originalului sursă, este obligatorie plata unui avans. Traducerea va fi începută doar după prezentarea dovezii de plată iar dacă aeasta întârzie, se va decala și termenul de predare a traducerii.

  • Documentele sursă trebuie prezentate traducătorului exclusiv în original sau copie legalizată pentru a fi legalizate notarial.

Notarul refuză legalizarea traducerii fără prezentarea originalului sau a copiei legalizate a documentului sursă. În cazul în care clientul nu prezintă și predă traducătorului aceste documente, traducerea va fi doar în varianta autorizată (cu ștampila și semnătura traducătorului). Contravaloarea onorariului de traducere se achită în acest caz indiferent dacă traducerea este legalizată de notar sau nu.


Intermedierea legalizării traducerilor nu presupune taxe suplimentare în afara onorariilor notariale. Contravaloarea legalizării notariale trebuie plătită la momentul predării documentelor în lucru sau înainte de a legaliza traducerea.

Pentru clarificări privind contravaloarea onorariilor notariale, nu ezitaţi să mă contactaţi!

Modul de colaborare

Pentru efectuarea unei traduceri autorizate sau legalizate este necesar şi am rugămintea:

Clientul să transmită personal online sau pe alte căi legale (servicii poştale sau curierat) o comandă fermă în care trebuie să menţioneze detaliile serviciului şi datele de identificare necesare pentru întocmirea facturii, după cum este detaliat in continuare.
În cazul în care documentele care trebuie traduse sunt trimise online, prin curierat sau poştă, serviciile de traducere sunt demarate doar după plata în avans a unei sume agreată de ambele părţi.

Pe site-ul cristian-translations.com găsiţi tarife transparente, precum şi modalităţile prin care puteţi efectua plata.